Πρόγραμμα Ιουλίου

Τρίτη: 6-7 Pilates, 7-8 African, 8-9 Ballet basic, 9-10.30 Ballet 1

Πέμπτη:  6-7 Pilates, 7-8 African, 8-9 Χορευτική Γυμναστική, 9-10.30 Ballet 1