Ανοιχτά μαθήματα

Φωτογραφίες από τα ανοιχτά μαθήματα στη σχολή χορού Motus.

_00A8430 _00A8480 _00A8481 _00A8496 _00A8518 _00A8522 _00A8532 _00A8276 _00A8283 _00A8284 _00A8287 _00A8290 _00A8313 _00A8320 _00A8321 _00A8328 _00A8341 _00A8348 _00A8368 _00A8371 _00A8377 _00A8392 _00A8395 _00A8410                 _00A7526_00A7528 _00A7557 _00A7564 _00A7603 _00A7679 _00A7694 _00A7697a _00A8211 _00A8246 _00A8254 _00A8256 _00A8258 _00A8268 _00A8274