Σύγχρονο εφήβων

Πρόκειται για ένα σύνολο τεχνικών και μεθόδων βασισμένο στις φυσικές κινήσεις και τάσεις του ανθρώπινου σώματος. Το όνομά του προκύπτει από την ίδια του τη φύση, είναι διαρκώς εξελισσόμενο κι υπάρχουν τόσες σχολές όσοι και οι άνθρωποι που το διδάσκουν και το μελετούν.

Στο Motus συνδυάζουμε ένα κράμα των τεχνικών Limon και Release στις διδασκαλίες μας, καθώς και την τεχνική Flying Low. Η τελευταία αποτελεί μια τεχνική-πρόκληση που χτίζει ένα δυνατό κέντρο και κορμό κι εμπλουτίζει σημαντικά την κινητική σας ποιότητα.

Στο μάθημα επιλέγεται μουσική από ένα ευρύ ρεπερτόριο.

MUST HAVE: άνετα ρούχα άσκησης και διάθεση για ρίσκο

Δείτε το πρόγραμμα μαθημάτων »