Παιδικό jazz

Το μάθημα αυτό ακολουθεί τις ίδιες αρχές ορθοσωμίας που ισχύουν και στο μπαλέτο, εισάγοντας περισσότερα επίπεδα κίνησης (π.χ. πάτωμα), μουσική και ρυθμική ποικιλία και εναλλαγές χωρικών κατευθύνσεων. Το μουσικό ρεπερτόριο, καθώς και οι κινησιολογικές φόρμες, κινούνται σε ένα ευρύ φάσμα.

Η modern jazz για μικρά παιδιά αρχίζει από την ηλικία των 3,5 χρονών. Το μάθημα αυτό, με τα ρυθμικά και κινητικά στοιχεία του, συνδυάζεται με αυτό του παιδικού ballet. Η διαφοροποίηση αυτών των 2 μαθημάτων, σε αυτό το αρχικό επίπεδο, είναι μουσική και στυλιστική ως επί τo πλείστον.

Όσον αφορά στα επόμενα επίπεδα, ακολουθούμε την διδακτέα ύλη του I.S.T.D. και οι δείκτες ο2, ο3 κ.λ.π. που θα δείτε στο πρόγραμμά μας αφορούν στις ηλικιακές διαβαθμίσεις με τον εξής τρόπο:

  • jazz o1:  3,5-5 χρονών
  • jazz o2:  5-7 χρονών
  • jazz o3:  7-9 χρονών
  • jazz o4:  9-11 χρονών
  • jazz o5:  11-13 χρονών
  • jazz o6:  14-17 χρονών

Μην ξεχάσετε, ανατρέχοντας στο πρόγραμμά μας, να αναζητήσετε και τους αντίστοιχους δείκτες για τo παιδικό μπαλέτο.

Δείτε το πρόγραμμα μαθημάτων »