Παιδικό ballet

  • Το μπαλέτο για μικρά παιδιά αρχίζει από την ηλικία των 3,5 χρονών και εισάγει τα πρώτα βήματα και τις αρχές του κλασικού χορού. Το μάθημα αυτό έχει στοιχεία ρυθμικής και κινητικού παιχνιδιού και συνδυάζεται με αυτό του παιδκού jazz. Η διαφοροποίηση αυτών των 2 μαθημάτων, σε αυτό το αρχικό επίπεδο, είναι μουσική και στυλιστική ως επί τo πλείστον.
  • Τα παιδιά κάτω των 5 χρονών (ballet-o1) προετοιμάζονται για το μπαλέτο με  μάθημα που βασίζεται στις αρχές της μουσικοκινητικής αγωγής και της δημιουργικής έκφρασης. Αυτό το τμήμα είναι μία φορά εβδομαδιαίως.
  • Στα επόμενα τμήματα,  ακολουθούμε την διδακτέα ύλη του I.S.T.D. και του R.A.D. και οι δείκτες ο1, ο2, ο3 κ.λ.π. που θα δείτε στο πρόγραμμά μας αφορούν στις ηλικιακές διαβαθμίσεις με τον εξής τρόπο:
  • ballet o1:  3,5-5 χρονών
  • ballet o2: 5-7 χρονών
  • ballet o3:  7-9 χρονών
  • ballet o4:  9-11 χρονών
  • ballet o5:  11-13 χρονών 
  • ballet o6:  14-17 χρονών
  • ballet intro: 9-15 χρονών

Το ballet intro απευθύνεται σε παιδιά που δεν έχουν ξανακάνει μπαλέτο και έτσι δεν μπορούν να μαθητεύσουν σε κάποιο απο τα υπάρχοντα τμήματα. Ο σκοπός του τμήματος είναι η ένταξή τους στην ηλικιακή τους ομάδα.

Μην ξεχάσετε, ανατρέχοντας στο πρόγραμμά μας, να αναζητήσετε και τους αντίστοιχους δείκτες για την modern jazz.

Δείτε το πρόγραμμα μαθημάτων »